1 مرداد 1403 09:27

راهنمای صدور گواهی پایان کار

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۲۱۰۴
عنوان خدمت:درخواست صدور گواهی پایان کار
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

در صورت اتمام عملیات ساختمانی متقاضی میبایست مراتب را به اطلاع شهرداری رسانیده و برای ملک خود درخواست پایان کار نماید

قوانین و مقررات

ماده صد قانون شهرداریها

فرآیند ارائه خدمت

  • تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی
  • بازدید کارشناس شهرسازی
  • بررسی گزارش شهرسازی و اضافه بنای احتمالی
  • استعلام از آتش نشانی
  • محاسبه و اخذ عوارض مربوطه
  • صدور پایان کار در صورت عدم خلاف

استعلامات مورد نیاز

نظام مهندسی و آتشنشانی

متوسط زمان ارائه خدمات

دو هفته در صورت عدم خلافی و تسویه

ساعات ارائه خدمت

ثبت نام اولیه آنلاین و مراجعات حضوری در ساعات اداری میباشد.

تعداد مراجعات حضوری

سه بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

کلیه هزینه ها بر اساس دفترچه عوارض سالیانه میباشد.

نحوه دسترسی خدمت

پرسش و پاسخ

مدت زمان صدور پروانه ………… است.
پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.