آب و هوا

فتح آباد دارای آب و هوای کوهستانی با زمستان‌های سرد و تابستان‌های خشک و معتدل است. میزان بارندگی در شهر سمیرم در طول سال به‌طور متوسط ۴۰۰ میلی‌متر است که ۲۷٪ آن در پاییز ۵۸٪ آن در زمستان و ۱۳٪ آن در بهار و ۲٪ آن در تابستان رخ می‌دهد.متوسط درجه حرارت سالانه ۱۰/۱ درجه سانتی گراد و متوسط حداکثر حرارت ۱۷/۳ درجه و متوسط حداقل درجه حرارت ۳/۵ درجه است. تعداد روزهای یخبندان به‌طور متوسط ۱۴۳ روز که این تعداد بین ۱۱۷ و ۱۶۹ روز در سال متفاوت است.

راه های ارتباطی

  شهر         در جنوب غربی استان          قرار گرفته است. فاصله شهر     با مرکز استان   کیلومتر می باشد. این شهر از غرب با      ، از شرق با       ، از شمال با       و از جنوب به          ختم می شود.

 

محلات

شهر      دارای محلات بنام های         است. محله    در غرب شهر و در جوار       واقع شده است. محله      دارای قدمت چند صد ساله است و در واقع کانون مرکزی شکل گیری شهر از این محله بوده است.