1 مرداد 1403 09:25

راهنمای صدور پروانه کسب

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۲
عنوان خدمت: راهنمای درخواست صدور پروانه کسب
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

کلیه امورات مربوط به پروانه کسب در این خدمت ارائه میشود

قوانین و مقررات

فرآیند ارائه خدمت

مراحل اخذ مجوز کسب

 1. ارائه درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب
 2. ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی جهت اخذ جواز کسب توسط مراجع ذی صلاح
 3. بازدید از محل واحد صنفی و ارائه گزارش جهت اخذ جواز کسب توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه
 4. بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب در جلسه هیئت مدیره و ارائه پاسخ کتبی به او
 5. صدور و اخذ جواز کسب

مدارک مورد نیاز

استعلامات مورد نیاز

متوسط زمان ارائه خدمات

حداقل یک ماه

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

سه بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفترچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

اگر قصد انتقال جواز خود به شخص دیگری را دارید می بایست این مطلب را به شکل کتبی به اتحادیه خود اطلاع دهید و شخصی که قرار است جواز به نام او صادر شود را در آن معرفی نمایید. در صورتی که شخص شرایط لازم را داشت پروانه کسب قبلی باطل و با مشخصات و نام شخص جدید پروانه کسب صادر میشود.

خرید و فروش پروانه کسب ممنوع می باشد و در صورتی که کسی بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند باید مراحل قانونی ذکر شده را انجام دهد.

همچنین در صورت تغییر شغل دیگر امکان ادامه فعالیت با جواز قبلی را ندارید و می بایست آن را تغییر بدهید. بدین منظور باید به اتحادیه صنف خود درخواست کتبی ارائه نمایید. طی دو هفته جواز کسب جدید صادر میشود.

در صورت عدم صدور آن نسبت به پیگیری این موضوع و علت رد درخواست اقدام نمایید. همچنین نکته قابل توجه این است که اگر فعالیت جدید شما جزو صنف دیگری است و در گروه صنفی شغل قبلی تان نیست می بایست با صنف قبلی تسویه حساب کرده باشید.

 1. ارائه اصل پروانه کسب
 2. ارائه دفترچه عضویت
 3.  ارائه جدیدترین پرداختی عوارض مشاغل شهرداری واحد صنفی مربوطه
 4.  تحویل جدیدترین پرداختی مالیات
 5.  تحویل آخرین پرداختی مالیات بر درآمد دارایی
 6.  در صورت تغییر در شرکا ارائه فرم رضایت محضری شرکا و ارائه کپی از مدارک شناسایی شرکای جدید و قرارداد انتقال سهم
 7.  پرداخت هزینه های مربوط به تمدید پروانه کسب
 8. کارت معاینه بهداشتی که دارای اعتبار زمانی باشد (برای مشاغل مرتبط با مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی)
 9.  ارائه گواهینامه گذراندن دوره های آموزشی از مرکز آموزشی اصناف