2 مرداد 1403 15:27

راهنمای مجوز دیوارکشی

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۲۱۰۱
عنوان خدمت:راهنمای درخواست مجوز دیوارکشی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

فرآیند صدور مجوز دیوار کشی از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد.

مدارک مورد نیاز

استعلامات مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

فرآیند صدور مجوز دیوار کشی از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. لذا متقاضیان بایستی پس از مطالعه کامل راهنما نسبت به ثبت درخواست خود از طریق بخش ثبت درخواست اقدام نمایند.

  1. ثبت درخواست توسط متقاضی
  2. بررسی درخواست توسط کارشناسان
  3. انجام استعلامات لازم
  4. رسیدگی به درخواست متقاضی متناسب با نوع خدمت درخواستی
  5. صدور پروانه ساخت

قوانین و مقررات

قانون شهرداری

متوسط زمان ارائه خدمات

یک هفته پس از تکمیل مدارک

ساعات ارائه خدمت

ثبت نام اولیه آنلاین و ۲۴ ساعت شبانه روز و مراجعات حضوری در ساعات اداری

تعداد مراجعات حضوری

سه مرتبه

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفترچه عوارض سالیانه

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

مدت زمان صدور پروانه ………… است.