2 مرداد 1403 14:40

راهنمای درخواست احداث پایانه اتوبوسرانی

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۴
عنوان خدمت:درخواست احداث پایانه اتوبوسرانی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

این خدمت در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل شهری و احداث پایانه های مسافربری می باشد. امکان درخواست این خدمت از طریق بخش ثبت درخواست فراهم می باشد.

قوانین و مقررات

از آنجا که اولین تاسیسات پایانه های استاندارد در تهران به اجرا گذاشته شد و سازمان ترمینالهای تهران اولین مجموعه از این تشکیلات می باشد لذا بسیاری از قوانین سازمانهای پایانه ها ابتدا به ساکن در مورد تهران به تصویب رسید که البته طبق ماده ۵ این لایحه شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر مکلف به تأسیس ترمینال با در نظر گرفتن همین قوانین بسته به امکانات خود می باشند . با گسترش پایانه ها در کشور و همچنین سازمانهای پایانه ها این مواد دچار تغییرات گردیده و از آن قوانین دیگری منشعب شد که در ذیل به آنها می پردازیم :

  1. لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۹/۲/۱۳۵۹
  2. قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب۱۷/۱۲/۱۳۷۲
  3. آئین نامه اجرائی ماده ۲ اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴
  4. آئین نامه اجرائی ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۷/۳/۸۱
  5. آئین نامه اجرائی ماده ۲ اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

متقاضی ، ثبت نام اولیه را انجام و موقعیت مورد نظر برای اجرای طرح را به شهرداری اعلام مینماید ،پس از بررسی طرح در کمیسیون مربوطه و تایید توجیه طرح ، و نیز موافقت با محل اجرای طرح ، در صورت لزوم کاربری ملک تغییر و پس از صدور مجوز ساخت متقاضی امکان اجرای طرح را خواهد داشت.

استعلامات مورد نیاز

نیاز به استعلام خاصی ندارد.

متوسط زمان ارائه خدمات

این فرآیند زمان بر بوده و ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.

ساعات ارائه خدمت

درخواست اولیه آنلاین و ۲۴ ساعته بوده لیکن بقیه مراحل کار نیاز به مراجعه حضوری در ساعات اداری دارد.

تعداد مراجعات حضوری

بستگی به پیچیدگی کار دارد.

هزینه ارائه خدمت (ریال)

هزینه اجرای طرح شامل هزینه های تغییر کاربری و هزینه صدور پروانه ساختمان میباشد.

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت