1 مرداد 1403 09:11

راهنمای توسعه حمل و نقل پاک

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۱
عنوان خدمت: تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل پاک
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل پاک در شهر عبارت است توسعه و بهبود زیرساخت های حمل و نقل پاک مانند توسعه فرهنگ دوچرخه سواری، توسعه خطوط ویژه دوچرخه سواری، توسعه خطوط پیاده، ایجاد پیاده‌راه‌ها، پیوستگی پیاده‌روها، ایمن سازی معابر و مناسب سازی شهر برای افراد کم توان و ناتوان از جمله اقدامات سخت افزاری و زیرساختی برای توسعه دوچرخه سواری در شهرها است امکان ثبت درخواست آن از طریق بخش ثبت درخواست امکان پذیر می باشد.

 

فرآیند ارائه خدمت

فرآیند تامین و نگه داری زیرساخت های حمل و نقل پاک از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. متقاضی بایستی پس از مطالعه کامل مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت درخواست خود از طریق بخش ثبت درخواست اقدام نماید.

  1. ثبت درخواست توسط متقاضی
  2. بررسی درخواست توسط کارشناسان
  3. طرح در شورای حمل و نقل شهرستان
  4. تامین اعتبار در صورت تصویب طرح
  5. اجرای طرح

مدارک مورد نیاز

صرفا فرم درخواست تکمیل شود

استعلامات مورد نیاز

استعلام از کمیسیون حمل و نقل شهرستان

متوسط زمان ارائه خدمات

بستگی به زمان تشکیل شورای حمل و نقل شهرستان دارد

ساعات ارائه خدمت

۲۴ ساعته

تعداد مراجعات حضوری

مراجعه حضوری ندارد

هزینه ارائه خدمت (ریال)

نیاز به پرداخت هزینه ندارد در صورت تصویب طرح و تامین اعتبار ، چنانچه نیاز به خودیاری باشد اعلام میگردد.

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

مدت زمان صدور پروانه ………… است.

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.