1 مرداد 1403 07:58

راهنمای اصلاح پروانه ساخت

شناسه خدمت:
عنوان خدمت: راهنمای اصلاح پروانه ساخت
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

واحد مربوطه

واحد فنی و شهرسازی

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

 • بازدید کارشناس شهرسازی و اخذ استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی
 • تعیین گذربندی و میزان عقب نشینی لازم به وسیله کارشناس شهرسازی
 • تهیه کروکی قطعه بندی پلاک توسط مالک
 • بررسی گزارش شهرسازی و کروکی قطعه بندی شده توسط مسئول شهرسازی
 • موافقت با تفکیک پلاک مورد تقاضا
 • تنظیم پیش نویس نامه ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک
 • تهیه سه نسخه کپی کروکی قطعه بندی ارائه شده توسط مالک
 • تأیید کروکی قطعه بندی توسط کارشناس شهرسازی و تنظیم توافقنامه بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اخذ مجوز از شورای شهر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی
 • پرداخت عوارض تفکیک و نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی
 • تشکیل پرونده در بایگانی شهرسازی و تنظیم صورتجلسه واگذاری سهم شهرداری از پلاک
 • تأیید کروکی قطعه بندی و نامه تایپ شده برای ثبت اسناد توسط مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 • تأیید کروکی قطعه بندی توسط شهردار

توضیحات تکمیلی

راهنمای تصویری

متوسط زمان ارائه خدمات

حداقل یک هفته در صورت رعایت ضوابط توسط مالک

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

دو بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس ضوابط دفترچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

پرسش و پاسخ

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.